A 'cookie'-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a 'cookie'-k alkalmazásába.

Felhasználási Feltételek
A MyBee TEAMware Csapata nagyra becsüli az Ön érdeklődését szolgáltatásaink és cégünk iránt, illetve örömmel fogadja látogatását honlapunkon. Ez a weboldal - annak aloldalaival együtt - a TEAMware System Kft. tulajdonában és üzemeltetésében áll. A mybee.eu weboldalra történő belépéssel és annak használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:
Az alábbi általános felhasználási feltételek a mybee.eu - vagy az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató tulajdonában és/vagy rendelkezése alatt álló - weboldalak (továbbiakban: weboldal[ak]) felhasználási feltételeit és a részvétel szabályait tartalmazzák, amelynek révén az igénybe vevő Látogató jogosult az oldalakon található tartalomhoz hozzájutni, valamint a szolgáltatásokat igénybe venni. A Felek a jelen felhasználási feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
SZOLGÁLTATÓ: TEAMware System Kft. (Székhely: HU-1087 Budapest, Berzsenyi utca 4. ; Cégjegyzékszám: 01-09-202088 ; Adószám: 25139110-2-42)
LÁTOGATÓ az, aki:
  • megrendelésével regisztráltatta magát a Szolgáltatónál, és megerősítette a regisztráció alkalmával tett nyilatkozatát,
  • illetve a mybee.eu - vagy az ahhoz kapcsolódó - oldalakra információszerzés céljából belépett.
HATÁLY: A Szolgáltató és a Látogató között a megállapodás határozatlan időre jön létre.
NYELV: A Szolgáltató a szolgáltatást magyar nyelven nyújtja, az igénybe vevő Látogató vállalja, hogy a magyar nyelvet érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva.
SZOLGÁLTATÁS: A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtja elektronikus úton, távollevők részére, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A szolgáltatás igénybevételével a Látogató jogosulttá válik a jelen feltételek alapján arra, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett mybee.eu és a kapcsolódó weboldalakon keresztül információkhoz jusson, vagy az ott meghatározott aktuális szolgáltatás és/vagy termék listáról szolgáltatást vegyen igénybe vagy terméket vásároljon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről-időre, egyoldalúan - de a Látogatók előzetes tájékoztatása mellett - meghatározza az igénybe vehető szolgáltatások, termékek és kedvezmények mértékét, terjedelmét, gyakoriságát. A Szolgáltató által nyújtott - információs társadalommal összefüggő - szolgáltatás különösen a következő:
  • egyéb - információs társadalommal összefüggő - szolgáltatás
  • elektronikus kereskedelem
  • adatkeresés, szűrés
  • tartalomközvetítés.
Az egyes különálló szolgáltatások használati feltételeit a szolgáltatás igénybevételekor külön felhasználói feltételek szabályozhatják!
MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖTTE:
  • A megállapodás a Szolgáltató és a Látogató között általános (hagyományos) esetben a mybee.eu weboldal szolgáltatásainak megrendelésével jön létre.
  • A megállapodás azzal is létrejön a Szolgáltató és az igénybe vevő Látogató között, ha a Látogató a weboldalt vagy az ehhez kapcsolódó oldalakat információszerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további információszerzés végett, további kattintásokkal az oldalt használja.
MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE:
  • A Látogató akkor teljesíti szerződésszerűen a megállapodást, ha jogait jóhiszeműen gyakorolja, és a jelen feltételeknek megfelelően veszi igénybe a szolgáltatásokat, valamint ha az igénybe vétel nem sérti a közrend, közbiztonság, közerkölcs és köznyugalom rendjét.
  • A Szolgáltató akkor teljesíti szerződésszerűen a megállapodást, ha a jelen általános feltételeknek megfelelően teljesíti a szolgáltatást, illetve ha a megrendelt szolgáltatások igénybevételekor a meghatározott feltételeket teljesíti.
HONLAP MEGSZŰNÉSE: A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mybee.eu weboldalt saját döntése alapján bármikor megszüntethesse, amely esetén a Látogató (megrendelő) személyes adatait 5 munkanapon belül megsemmisíti (ld.: Adatvédelmi Tájékoztató), az addig bejelentett panaszokat szabályzatának megfelelően orvosolja.
FELELŐSSÉG: A Szolgáltató kizárja bármilyen kártérítési, vagy kártalanítási felelősségét bármilyen közvetett, vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén amely a Látogatót érte a jelen feltételek szerinti szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekménye kapcsán. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt - biztonságosnak nem tekinthető hálózat -, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár! A mybee.eu - vagy az ahhoz kapcsolódó - weboldalakon esetlegesen található hivatkozás más webhelyekre is. Ha valamely hivatkozásra kattintva a Látogató kilép a weboldalról, azok nem tartoznak a Szolgáltató hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek - és az azokon található hivatkozások - tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván a Látogató tovább lépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított felhasználási szabályok lesznek érvényesek. A Szolgáltató kizárja felelősségét az Internet szolgáltató vagy egyéb más szolgáltató által vagy érdekkörében keletkezett technikai hibákért, üzemszünetért.
SZERZŐI JOGOK: A mybee.eu és a kapcsolódó weboldalak tartalma – ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi tulajdona, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a weboldalon történő megjelentetésre hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. A Látogatók a mybee.eu és a kapcsolódó weboldalak tartalmát (szövegek, képek, egyéb tartalmak) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélye alapján használhatják fel feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik, vagy módosítják. A mybee.eu és a kapcsolódó weboldalakon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A Szolgáltató vagy szerző, illetve a szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a weblapon – a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában – a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. Ellenkező kikötés hiányában a mybee.eu és a kapcsolódó weboldalak forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, írásos beleegyezése nélkül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalakat saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön. A weboldalak felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja az ezen oldalakon látható formában a TEAMware System Kft. kizárólagos tulajdonát képezik! Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után! A mybee.eu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal - és nem csak egyetlen elem (például: kép) - elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a mybee.eu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.
TARTALOM: A mybee.eu és a kapcsolódó weboldalakon közölt információ a megadott formájában érvényes, ahogy az ott megjelenik - mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül - beleértve - de arra nem korlátozva - a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást. A weboldalakon közölt adatok esetlegesen műszaki pontatlanságot vagy sajtóhibát tartalmazhatnak. A Szolgáltató nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére, vagy pontosságára, illetve a kapcsolódó weboldalakon közzétett tanácsok, vélemények, vagy egyéb információk megbízhatóságára. A Látogató a weboldalakra történő belépésével (kattintással) tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel az ott található információkat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a weboldal bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat. A Szolgáltató az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti, módosíthatja, vagy törölheti. A Szolgáltató ezen kívül értesítés, vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a tartalmakat.
ADATVÉDELEM: A weboldalt igénybe vevő Látogató, az oldalra történő belépéssel, vagy a szolgáltatások megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató - jelen felhasználási feltételek kiegészítő mellékletét képező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató szabályzatának megfelelően - kezelje.
JOGI FELTÉTELEK: A jelen megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek a magyar jog hatálya alá tartoznak. Az eljárás helye - hatáskörtől és illetékességtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy Fővárosi Bíróság. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. ("Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
PANASZOK: A Látogató panaszát, bejelentését a szolgáltatással, vagy tiltakozását az adatkezeléssel kapcsolatban írásban, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre teheti meg, melyet a Szolgáltató nyilvántartásba vesz. A Látogató részére - a panasztételtől számított legkésőbb 30 napon belül - Szolgáltató válaszol. Szolgáltató válaszában a Látogatót tájékoztatja a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, illetve a megtett intézkedésekről, valamint a további jogorvoslati lehetőségekről. A Látogató ellenkező kérése hiányában Szolgáltató a Látogató által megadott e-mail elérhetőségen válaszol.